ขั้นตอนการแจ้งความต้องการ ออนไลน์

1.เพิ่มไลน์ด้วยไลน์ ไอดี @landfin247
2.แจ้งข้อมูลตามหมวด 1,2 และ 3
3.กดปุ่ม "สร้างข้อมูลความต้องการ"
4.กดปุ่ม “ก็อปปี้ข้อมูล”
5.เปิดไลน์หน้าจอพิมพ์ข้อความ กดค้าง เลือกเมนู “วาง”
ส่งข้อมูลกลับมาทางไลน์

ข้อมูลทั่วไป(1)

หัวข้อกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ติดต่อเรื่อง
หลักทรัพย์
เอกสารสิทธิ์
จำนวนโฉนด
เนื้อที่
ไร่งานตรว.
ยอดที่ต้องการ บาท
ราคาประเมิน
สนง.ที่ดิน
บาท
โฉนดติดภาระ
ติดภาระที่ไหน
จำนวนเงินที่ติด บาท
ติดถนน
ประเภทถนน
ปัจจุบันทำอะไร

จุดประสงค์และระยะเวลา(2)

หัวข้อกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
จุดประสงค์การใช้เงิน
ระยะเวลาสัญญาที่ต้องการ
เจ้าของพร้อมจดจำนอง

ข้อมูลการติดต่อ(3)

หัวข้อกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ความสัมพันธุ์
กับเจ้าของที่ดิน
เจ้าของที่ดิน
ประกอบอาชีพ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อผู้ติดต่อ
รู้จักเราผ่านช่องทางใด

หากท่านมีข้อสงสัยหรือ
ได้รับความไม่สะดวก
ในการแจ้งความต้องการ
กรุณาแจ้งให้เราทราบ
โทร 095-1934675 คุณลัค
ตลอด 24 ชั่วโมง